صفحه اصلی / نمونه خدمات


نمونه خدمات


نمونه کارهای شرکتمهندسی معکوس و ساخت 40 واحد از مجموعه کمپرسور ARIEL JGA آمریکا

ساخت و مونتاژ 300 عدد انژکتور گازی مربوط به توربین 25 مگاواتی Siemens SGT-600 به سفارش شرکت OTCE

ساخت 30 مجموعه از بیرینگ هوزینگ مربوط به توربین 25 مگاواتی Siemens SGT-600 به سفارش شرکت OTCE

ساخت 40 مجموعه از قطعات کلاچ مربوط به توربین 25 مگاواتی Siemens SGT-600 به سفارش شرکت OTCE

ساخت 140 عدد ایمپلر و کاور طرح های مختلف قطرهای 600،650,564 میلیمتر مربوط به کمپرسور توربینSiemens SGT-600 به سفارش شرکت TCMFG

ساخت کمپرسور BORSIG آلمان به سفارش شرکت توربین البرز

ساخت رینگ های اینر و اوتر مربوط به توربین صنعتی Zorya اوکراین

ساخت قطعات FRONTSEAL مربوط به توربین MGT-20

ساخت قطعات بازوی متحرک روبات فوتبالیست به سفارش دانشگاه آزاد قزوین

ساخت 18 مدل قطعات ارتوپدی ستون فقرات به سفارش شرکت آترا ارتوپد

ساخت 8 تنوع مکانیکال سیل های مربوط به پالایشگاه کرمانشاه

مهندسی معکوس ، ساخت و مونتاژ آچار دریچه نفت به سفارش شرکت فلات قاره ایران

ساخت 40 واحد قطعات گایدوین رینگ توربین 25 مگاواتی Siemens SGT-600 به سفارش شرکت OTCE
Impeller ((SGT-600) Siemens Turbo Compressor)Clutch ((SGT-600) Siemens Turbine)Guide Vane Ring ((SGT-600) Siemens Turbine)Front Seal (Zorya MGT-20 Ukraine Turbine)Bearing Housing ((SGT-600) Siemens Turbine)Injector Fuel ((SGT-600) Siemens Turbine)Inner & Outer Rings (Zorya industrial Turbine-Ukrain)Ariel JGA Compressor Parts - USAPipe for Sealand CompanyRobotic and Medical

2017 A.S.P. CO. International . All Right Reserved.