واحد کنترل کیفیت / واحد مترولوژی


واحد مترولوژی1-
دستگاه CMM با برند (M544) ژاپن


2-
دستگاه Height Gauge Digimar 817 CLM با برند آلمان
2017 A.S.P. CO. International . All Right Reserved.