شرکت در یک نگاه
خط مشی شرکت البرز صنعت پالایش

شرکت البرز صنعت پالایش در سال 1385 تاسیس و به صورت خصوصی فعالیت خود را آغاز نمود . حوزه ی اصلی فعالیت شرکت مهندسی معکوس ، طراحی ، تامین مواد اولیه و ابزارآلات مورد نیاز، همچنین تدوین پروسه تولید و تولید صنعتی انواع قطعات و مجموعه های دقیق خصوصاً در صنایع نفت و گاز پتروشیمی و صنایع خودرو سازی می باشد. واحدهای مختلف شرکتهای نفت و گاز پتروشیمی از جمله ی مشتریان عمده این شرکت می باشند ، همچنین بخش عمده ای از فعالیت این شرکت همکاری نزدیک با سازندگان انواع توربین و کمپرسور می باشد. شرکت البرز صنعت پالایش ، تولید کننده انواع مجموعه های مکانیکی پیشرفته مورد نیاز صنعت ملی می باشد.
خط مشی این شرکت کسب اعتماد و جلب رضایت مشتریان در تمامی مراحل تولید و تامین تمامی خواسته ها و انتظارات ایشان می باشد.
نظام مدیریت کیفی شرکت البرز صنعت پالایش بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008 استقرار یافته است.
اهداف ما از تدوین و اجرای این خط مشی عبارتند از :

اطمینان برای استفاده از قطعات و مجموعه های تولید شده
تولید سریع و انجام به موقع تعهدات
افزایش بهره وری شرکت با بهبود روش های تولید ، افزایش دانش فنی با آموزش مستمر کارکنان و ایجاد سیستم پیشنهادات
دستیابی به بهترین موقعیت در بازار رقابت داخلی ، فعالیت در بازارهای خارج از کشور و حفظ آن
ایجاد فرهنگ خود باوری ، انگیزه و میل به ارتقاء مستمر کیفیت

مسئولیت حسن اجرای این نظام برعهده اینجانب می باشد و کلیه کارکنان نسبت به کیفیت انجام وظایف خود مسئول هستند.
شایسته است همه همکاران در کلیه واحدهای شرکت با درک و تبعیت کامل از این خط مشی زمینه ساز دستیابی به اهداف فوق باشند.

مدیرعامل2017 A.S.P. CO. International . All Right Reserved.